search

FUNDAMENTUM 700WG 150GR + ASYSTENT HERBICYD ZBOŻOWY

300,00 zł
Brutto

CECHY PRODUKTU

  • Innowacyjny herbicyd do zbóż
  • Zwalcza chwasty dwuliścienne
  • Skuteczny również w niskich temperaturach
  • Szerokie okno zastosowania
Ilość

SUBSTANCJA CZYNNA: tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 400 g/kg (40,0%) metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 135 g/kg (13,5%) florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 165 g/kg (16,5%)

RODZAJ ŚRODKA: herbicyd

ZASTOSOWANIE: pszenica ozima, pszenica jara, żyto, pszenżyto ozime, jęczmień jary

FORMULACJA: WG - środek w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej

FUNDAMENTUM 700 WG - niszczy chwasty dwuliścienne  w uprawach: pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, jęczmień jary:

# bodziszek drobny # chaber bławatek # dymnica pospolita # fiołek polny # gwiazdnica pospolita # jasnota purpurowa # jasnota różowa # komosa biała # mak polny # maruna bezwonna (maruna nadmorska) # miotła zbożowa # nawrot polny # niezapominajka polna # ostrożeń polny (jednoroczny) # poziewnik szorstki # przetacznik bluszczykowy # przetacznik perski # przetacznik polny # przytulia czepna # rdest kolankowy # rdest plamisty # rdest powojowaty (rdestówka powojowata) # rdest ptasi # rumian polny # rumianek pospolity # samosiewy rzepaku # sporek polny # tasznik pospolity # tobołki polne # wilczomlecz obrotny

O PRODUKCIE

Fundamentem wysokich plonów zbóż jest wczesna, skuteczna redukcja chwastów. Dobór preparatów herbicydowych powinien przede wszystkim zapewnić szerokie spektrum zwalczanych chwastów, skuteczność w różnych przedziałach temperatur, szerokie okno aplikacji oraz bezpieczeństwo dla rośliny uprawnej. Wszystkie te parametry spełnia nowy herbicyd – Fundamentum 700 WG. Jest to trzyskładnikowy preparat, który dzięki unikalnej kompozycji substancji czynnych daje pewność zbudowania mocnego fundamentu do uzyskania wysokich plonów zbóż. Produkt ten stanowi doskonały oprysk pszenicy ozimej oraz innych gatunków zbóż w zwalcznaiu chwastów dwuliściennych. W połączeniu ze środkami zwalczającymi chwasty jednoliścienne (np. Fenoxinn 110 EC) stanowi gwarancję zwalczenia wszystkich ważnych chwastów!

DLACZEGO FUNDAMENTUM 700 WG JEST TAK SKUTECZNY?

Fundamentum 700 WG zawiera tribenuron metylu, metsulfuron metylu i florasulam i bardzo dobrze odchwaszcza pola z wszystkich ważnych chwasty dwuliścienne w uprawach: pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, jęczmień jary. Fundamentum 700 WG to selektywny herbicyd o działaniu układowym, stosowany nalistnie. Ma postać granul rozpuszczalnych w wodzie (WG). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne tribenuron-metyl, metsulfuron-metyl i florasulam zaliczane są do grupy B. Herbicyd skomponowano tak, by chwastobójcze działanie substancji czynnych uzupełniało się, a efekt synergii zwiększał możliwości środka ochrony roślin. Dzięki temu użycie tego preparatu na polu daje dużą pewność usunięcia problemu zachwaszczenia dwuliściennymi.

Trzy substancje aktywne stanowią o skuteczności chwastobójczej środka

TRIBENURON METYLU - na chabra bławatka i ostrożeń polny

Jest substancją z grupy pochodnych sulfonomocznika. Pobierany przez liście chwastów przemieszcza się do stożków wzrostu, gdzie hamuje podział ich komórek, wstrzymując wzrost i rozwój. Szybki rozkład tribenuronu metylu w glebie ogranicza pobierania go przez korzenie. Znany jest przede wszystkim z bardzo wysokiej skuteczności na chabra bławatka i ostrożenia polnego. Bardzo ważną cechą tej substancji jest również wysokie bezpieczeństwo dla rośliny uprawnej i możliwość późnego stosowania, nawet do fazy liścia flagowego.

METSULFURON METYLU - doskonały na bodziszka drobnego

Związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika. Błyskawiczne wnika do zielonych części chwastów, gdzie przemieszcza się w wraz z sokami roślinnymi. Wykazuje również krótkie działanie rezydualne, które polega na dodatkowej absorpcji substancji czynnej przez korzenie chwastów i części podliścieniowe. Dzięki temu nie obserwuje się zjawiska wtórnego wzrostu ani pojawienia się nowych partii chwastów, których nie było w momencie wykonywania zabiegu. Oprócz wysokiej skuteczności na chwasty dwuliścienne ogranicza również rozwój mioty zbożowej. Jego efektywność widoczna jest już w temperaturze 5–6°C. Pierwsze objawy działania pojawiają się już po kilku dniach od wykonania zabiegu. Jest doskonałym narzędziem w walce z trudno zwalczanym bodziszkiem drobnym.

FLORASULAM - walczy z przytulią czepną

Związek z grupy triazolopirymidyn. Jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym, pobieranym poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie. Wkrótce po zabiegu hamuje ich wzrost i rozwój. Całkowite zniszczenie chwastów następuję po 7–10 dniach w optymalnych warunkach lub w warunkach niskich temperatur (około 4°C) do 3 tygodni. Niezastąpiony w walce z przytulią czepną. Jego przewagą nad substancjami z grupy regulatorów wzrostu jest skuteczność na przytulię w niskich temperaturach. 

JAK FUNDAMENTUM 700 WG DZIAŁA NA CHWASTY ?

Herbicyd Fundamentum 700 WG zawiera substancje czynne zaliczane do grupy inhibitorów działania enzymu syntetazy acetylomleczanowej (ALS). To dlatego środek pobierany jest przez liście chwastów i przemieszcza się do stożków wzrostu. Tam hamuje podział komórek tych roślin, wstrzymując ich wzrost i rozwój. Pierwsze objawy działania chwastobójczego widoczne są po kilku dniach, a zamieranie chwastów następuje w ciągu 2-4 tygodni od zastosowania. Szybkość działania oprysku zależy od fazy rozwojowej zwalczanych chwastów i panujących warunków atmosferycznych (temperatura, wilgotność powietrza) oraz tempa wzrostu tych nieporządanych roślin. Najwyższą skuteczność działania uzyskuje się, stosując środek na młode, intensywnie rosnące chwasty (do fazy BBCH 16). Środek można stosować na wszystkich typach gleb, na których uprawia się zboża. Susza lub opady deszczu w trakcie lub wkrótce po zabiegu zmniejszają pobieranie środka i obniżają jego skuteczność. Dlatego radzimy stosować Fundamentum 700 WG na suche rośliny.

ZASTOSOWANIE ŚRODKA - DAWKI FUNDAMENTUM 700 WG

Fundamentum 700 WG przeznaczono do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego. Dawki i uprawy oraz termin, w jakmi należy zastosować środek ochrony roślin przedstawiono w poniższej tabeli.

Herbicyd Fundamentum 700 WG stosujemy zawsze z adiuwantem Asystent+ w dawce 0,1 l/ha. Adiuwant dołączony jest do produktu - w cenie herbicydu.

Zalecana ilość wody do przygotowania oprysku: 200-300 l/ha.

Zalecamy opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

SKUTECZNOŚĆ FUNDAMENTUM 700 WG

Herbicyd Fundamentum 700 WG jako premiera roku i unikatowe połączenie trzech substancji aktywnych ma największą na rynku skuteczność oprysku na chwasty w zbożach spośród dostepnych w Polsce preparatów. Poniższa tabela pokazuje, jak wiele chwastów zwalcza nasz środek ochrony roślin!

Fundamentum - mocny Fundament w budowaniu wysokich plonów zbóż

Już od wczesnych faz rozwojowych bardzo silną konkurencję dla zbóż stanowią chwasty dwuliścienne. Wśród nich najgroźniejsze są bodziszek drobny, mak polny, chaber bławatek, fiołek polny, przytulia czepna, a także chwasty rumianowate - rumian polny i maruna bezwonna. Chwasty dwuliścienne zagrażają plonom zbóż, poniweaż pobierają znaczne ilości substancji odżywczych z gleby, a także zużywają do rozwoju duże ilości wody, któa jest potrzebna w tym samym czasie roślinom uprawny,. Ponadto ich tempo rozwoju jest nierzadko szybsze niż pszenicy ozimej czy pszenżyta ozimego, gdyż te uprawy z początku egetacji są słabsze niż nieporządane rośliny chwastów dwuliściennych. Co ważne - są też bardziej odporne na zimno niż chwasty dwuliścienne, dlatego zwalczać je należy szybko i przy użyciu skutecznych produktów środków ochrony roślin.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2017r. poz.50 z późn.zm.).

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:

1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,

4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Kupując środki ochrony roślin oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią i posiadasz w/w kwalifikacje.

 Komentarze (0)

40 Przedmioty

Specyficzne kody

Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.