search

GALMET 20SG HERBICYD

44,00 zł
Brutto

CECHY PRODUKTU

  • najwyższa skuteczność w zwalczaniu uporczywych chwastów
  • nowoczesna formulacja preparatu zapewniająca pełną rozpuszczalność substancji aktywnych
  • szeroki zakres terminów stosowania
  • bezpieczeństwo dla roślin uprawnych
Ilość

ZWALCZANE AGROFAGI

PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO OZIME, JĘCZMIEŃ JARY

fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne, chaber bławatek, komosa biała, przetacznik perski, samosiewy rzepaku, przytulia czepna

GALMET 20 SG to skuteczne narzędzie w zwalczeniu chwastów dwuliściennych, w tym tak uciążliwych jak np. samosiewy rzepaku, rdesty czy fiołek, także zwalczanie miotły zbożowej. Powschodowy herbicyd o wydłużonym działaniu do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach, zawiera metsulfuron metylu. Dzięki nowoczesnej formulacji SG, GALMET 20 SG jest bezpieczny dla zbóż od najwcześniejszych faz rozwojowych, błyskawicznie wnika do zielonych części chwastów.

Zawartość substancji czynnej:

metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 20% (200 g/kg)

SKUTECZNOŚĆ – błyskawiczne wnika do zielonych części chwastów, przemieszcza się w wraz z sokami roślinnymi. Zwalcza miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne już w temperaturze 5-6°C. Pierwsze objawy działania widoczne są już po kilku godzinach od wykonania zabiegu.

BEZPIECZEŃSTWO – bezpieczny dla rośliny uprawnej od najwcześniejszych faz rozwojowych – od fazy 3. liścia zbóż ozimych aż do końca fazy strzelania w źdźbło. Najskuteczniej zwalcza młode, intensywnie rosnące chwasty w fazie 2-6 liści. PRIMSTAR 20 SG charakteryzuje się wyjątkową selektywnością w stosunku do zbóż.

KOMFORT – formulacja SG to natychmiastowe rozpuszczenie herbicydu w opryskiwaczu. Przygotowanie cieczy roboczej jest prostsze, a mycie opryskiwacza jest łatwiejsze i oszczędniejsze.

ZAKRES – herbicydy zawierające metsulfuron metylu posiadają rejestracje: w pszenicy ozimej, pszenżycie, życie ozimym, jęczmieniu jarym oraz pszenicy jarej.

GALMET 20 SG obok działania na chwasty dwuliścienne ogranicza wzrost i rozwój miotły zbożowej, dzięki czemu jest doskonałym partnerem do tworzenia skutecznych mieszanin z innymi herbicydami. Łączne stosowanie GALMET 20 SG w mieszaninie ze środkiem z innej grupy chemicznej, np. zawierającym chlortoluron jest elementem dobrej praktyki rolniczej i przeciwdziała powstawaniu odporności chwastów (takich jak np. miotła zbożowa lub chaber). Mieszanina z diflufenikanem to skuteczne rozwiązanie przeciwko fiołkom polnym i lepsze zwalczanie miotły zbożowej.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

GALMET 20 SG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Środek pobierany jest poprzez liście oraz korzenie roślin i szybko przemieszczany w całej roślinie. Wstrzymuje całkowicie lub ogranicza wzrost i rozwój chwastów wkrótce po zabiegu. Pełny efekt chwastobójczy środka widoczny jest po upływie 2 – 4 tygodni od zastosowania.

GALMET 20 SG stosowany solo

Chwasty wrażliwe - fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne (w dawce 30 g/ha)

Chwasty średniowrażliwe - chaber bławatek (w dawce 30 g/ha), komosa biała, przetacznik perski, samosiewy rzepaku

Chwasty średnioodporne - przytulia czepna (w dawce 30 g/ha)

Mieszanina zbiornikowa

GALMET 20 SG 20 g/ha + GALAPER 200 EC 0,25-0,6 l/ha

lub

GALMET 20 SG 20 g/ha + FLUROHERB 200 EC 0,25-0,6 l/ha

lub

GALMET 20 SG 20 g/ha + HERBISTAR 200 EC 0,25-0,6 l/ha

Chwasty wrażliwe -  chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, poziewnik szorstki, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime

Termin stosowania: środek stosować w fazie krzewienia, najpóźniej w fazie 1-go kolanka. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek na młode, intensywnie rosnące chwasty.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha.

W celu podniesienia skuteczności zwalczania chwastów średnio wrażliwych i średnio odpornych (chaber bławatek i przytulia czepna) oraz w warunkach niesprzyjających działaniu środka GALMET 20 SG (susza, niska temperatura) zaleca się dodawanie do zbiornika opryskiwacza środka wspomagającego ASYSTENT 90 EC w dawce 0,1 l/ha lub ASYSTENT + w dawce 0,05 %.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów w zbożach ozimych (głównie przytulia czepna i samosiewy rzepaku) środek GALMET 20 SG można stosować łącznie ze środkiem GALAPER 200 EC lub FLUROHERB 200 EC lub HERBISTAR 200 EC w dawce:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: GALMET 20 SG 20 g/ha + GALAPER 200 EC 0,4-0,6 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: GALMET 20 SG 20 g/ha + GALAPER 200 EC 0,4- 0,6 l/ha.

lub

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: GALMET 20 SG 20 g/ha + FLUROHERB 200 EC 0,4-0,6 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: GALMET 20 SG 20 g/ha + FLUROHERB 200 EC 0,4-0,6 l/ha

lub

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: GALMET 20 SG 20 g/ha + HERBISTAR 200 EC 0,4-0,6 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: GALMET 20 SG 20 g/ha + HERBISTAR 200 EC 0,4- 0,6 l/ha.

Jęczmień jary

Termin stosowania: środek stosować w fazie krzewienia.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha.

W celu podniesienia skuteczności zwalczania chabra bławatka i chwastów średniowrażliwych (fiołek polny, komosa biała) oraz w warunkach niesprzyjających działaniu środka PRIMSTAR 20 SG (susza, niska temperatura) zaleca się dodawanie do zbiornika opryskiwacza środka wspomagającego ASYSTENT 90 EC w dawce 0,1 l/ha lub ASYSTENT + w dawce 0,05 %.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

W celu poszerzenia zakresu skutecznie zwalczanych gatunków chwastów w jęczmieniu jarym (przytulia czepna, chaber bławatek, fiołek polny, komosa biała) środek GALMET 20 SG można stosować łącznie ze środkiem GALAPER 200 EC lub FLUROHERB 200 EC lub HERBISTAR 200 EC w dawce:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: GALMET 20 SG 20 g/ha + GALAPER 200 EC 0,25-0,4 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: GALMET 20 SG 20 g/ha + GALAPER 200 EC 0,25- 0,4 l/ha.

lub

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: GALMET 20 SG 20 g/ha + FLUROHERB 200 EC 0,25-0,4 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: GALMET 20 SG 20 g/ha + FLUROHERB 200 EC 0,25-0,4 l/ha

lub

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: GALMET 20 SG 20 g/ha + HERBISTAR 200 EC 0,25-0,4 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: GALMET 20 SG 20 g/ha + HERBISTAR 200 EC 0,25-0,4 l/ha.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Zboża jare i ozime – w przypadku konieczności likwidacji plantacji w tym samym sezonie wegetacyjnym po wykonaniu orki na głębokość 10 cm.

Zboża ozime, rzepak ozimy – po zbiorze rośliny uprawnej w tym samym sezonie wegetacyjnym.

Wszystkie gatunki roślin uprawnych – w przyszłym sezonie wegetacyjnym.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

1.Środka nie stosować:

na tym samym stanowisku częściej niż raz w sezonie, na glebach bardzo lekkich oraz na polach o pH gleby wyższym niż 7,5; aparaturą agrolotniczą, na zamarzniętą lub pokrytą śniegiem powierzchnię pola, na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, zastoiska wodne, szkodniki, choroby oraz na rośliny wykazujące objawy niedoboru składników odżywczych.

2. Rośliny uprawne inne niż zboża mogą być wrażliwe nawet na znikomą pozostałość środka w glebie.

3. Silny opad deszczu wcześniej niż 6 godzin po zabiegu może obniżyć skuteczność działania środka.

4. Środek rozkłada się szybciej w glebie warunkach dobrego uwilgotnienia, wyższej temperatury oraz niższego pH.

5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

  • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne oraz nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
  • wylewania resztek cieczy użytkowej oraz wody użytej do mycia sprzętu w miejscach zasięgu korzeni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): nie dotyczy

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2017r. poz.50 z późn.zm.).

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:

1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,

4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Kupując środki ochrony roślin oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią i posiadasz w/w kwalifikacje.

 Komentarze (0)

12 Przedmioty

Specyficzne kody

Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.