search

TRIBEN SUPER 50 SG - HERBICYD DO ZBÓŻ 40g

23,00 zł
Brutto

PREPARAT CHWASTOBÓJCZY ZWALCZAJĄCY:

 • PRZYTULIĘ CZEPNĄ,
 • JASNOTĘ PURPUROWĄ I RÓŻOWĄ,
 • CHABRA BŁAWATKA
 • I INNE WYBRANE CHWASTY JEDNOROCZNE DWULIŚCIENNE W ZBOŻACH OZIMYCH I JARYCH
Ilość

Triben Super 050 SG to środek chwastobójczy, herbicyd z firmy Innvigo. Jest przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym oraz jęczmieniu jarym. Występuje w formie granul rozpuszczalnych w wodzie.

Zawartość substancji czynnej: tribenuron metylu – 50% (500 g/kg).

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Triben Super 50 SG jest selektywnym środkiem chwastobójczym o działaniu systemicznym. Substancja czynna środka pobierana jest przez liście i przemieszcza się do stożków wzrostu, gdzie hamuje podział komórek, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Szybki rozkład herbicydu w glebie ogranicza pobierania go przez korzenie. Środek zwalcza wiele gatunków jednorocznych chwastów dwuliściennych. Pierwsze objawy działania chwastobójczego widoczne są po kilku dniach, a zamieranie chwastów następuje w ciągu 2 - 4 tygodni od zastosowania. Szybkość działania zależy od fazy rozwojowej zwalczanych chwastów i panujących warunków atmosferycznych (temperatura, wilgotność powietrza) oraz tempa wzrostu chwastów. Najwyższą skuteczność działania gwarantuje stosowanie środka na młode, intensywnie rosnące chwasty (do fazy BBCH 16). Środek w zalecanych dawkach jest selektywny dla zbóż od fazy krzewienia do fazy 2. kolanka. Środek można stosować na wszystkich typach gleb, na których uprawia się zboża. Susza lub opady deszczu w trakcie lub wkrótce po zabiegu zmniejszają pobieranie środka i obniżają jego skuteczność.

WRAŻLIWOŚĆ CHWASTÓW

Zboża ozime (pszenica ozima, pszenżyto ozime)

 • chwasty wrażliwe na środek w dawce 40 g/ha: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, ostrożeń polny, przetacznik polny, tasznik pospolity, tobołki polne.
 • chwasty średnio wrażliwe na środek w dawce 40 g/ha: fiołek polny, przytulia czepna.
 • chwasty wrażliwe na środek w dawce 30 g/ha: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przetacznik polny, tasznik pospolity.
 • chwasty średnio wrażliwe w dawce 30 g/ha: fiołek polny, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, ostrożeń polny.
 • chwasty średnio odporne w dawce 30 g/ha: przytulia czepna, tobołki polne.

Zboża jare (jęczmień jary)

 • chwasty wrażliwe na środek w dawce 30 g/ha: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, tasznik pospolity.
 • chwasty średnio wrażliwe na środek w dawce 30 g/ha: fiołek polny, jasnota różowa, komosa biała, tobołki polne, przytulia czepna.
 • chwasty wrażliwe na środek w dawce 25 g/ha: gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity.
 • chwasty średnio wrażliwe w dawce 25 g/ha: chaber bławatek, fiołek polny, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, tobołki polne. 

STOSOWANIE ŚRODKA

ZBOŻA OZIME

1. PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 g/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 – 40 g/ha.

W przypadku masowego wystąpienia fiołka polnego i przytulii czepnej lub gdy chwasty znajdują się w wyższej fazie rozwojowej środek Triben Super 50 SG w dawce 40 g/ha można stosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent+ w dawce 0,05 l/ha.

Termin stosowania:

Środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji, w fazie krzewienia (widocznych 6 rozkrzewień) do fazy drugiego kolanka (od fazy BBCH 26 do fazy BBCH 32). W celu zwiększenia skuteczności zwalczania chwastów (głównie przytulii czepnej) w pszenicy ozimej i w pszenżycie ozimym środek Triben Super 50 SG można stosować łącznie ze środkiem GALAPER 200 EC lub FLUROHERB 200 EC lub HERBISTAR 200 EC w dawkach:

Triben Super 50 SG w dawce 25 g/ha + GALAPER 200 EC w dawce 0,35 l/ha

lub

Triben Super 50 SG w dawce 25 g/ha + FLUROHERB 200 EC w dawce 0,35 l/ha

lub

Triben Super 50 SG w dawce 25 g/ha + HERBISTAR 200 EC w dawce 0,35 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

ZBOŻA JARE

2. JĘCZMIEŃ JARY

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 25 – 30 g/ha.

W celu zwiększenia skuteczności zwalczania komosy białej i przytulii czepnej środek Triben Super 50 SG w dawce 30 g/ha można stosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent + w dawce 0,05 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy krzewienia do fazy pierwszego kolanka (od fazy BBCH 20 do fazy BBCH 31).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji do poziomu, który nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności likwidacji plantacji, po wykonaniu orki można uprawiać tylko zboża. W przypadku zastosowania łącznego środka Triben Super 50 SG ze środkiem GALAPER 200 EC (FLUROHERB 200 EC, HERBISTAR 200 EC) dobór i uprawę roślin następczych oraz przesiewów skonsultować z posiadaczem zezwolenia. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środka nie stosować:

 •  na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, zastoiska wodne, szkodniki, choroby oraz na rośliny wykazujące objawy niedoboru składników odżywczych,
 • łącznie z nawozami dolistnymi,
 • podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące plantacje roślin uprawnych.

2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące plantacje roślin uprawnych oraz nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

3. Silna rosa lub opady występujące w trakcie lub wkrótce po zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka.

4. Spadki temperatury poniżej 5°C w przeciągu 4 dni po zabiegu mogą powodować obniżenie skuteczności środka.

5. W zależności od przebiegu pogody (np. przymrozków) po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółkniecie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon.

6. W przypadku zastosowania środka w terminie od fazy początku wzrostu źdźbła (strzelania w źdźbło) (BBCH 30) na plantacji przeznaczonej do produkcji materiału siewnego należy się skonsultować z posiadaczem zezwolenia odnośnie ewentualnego niekorzystnego wpływu na rośliny chronione.

7. Środek zawiera substancję czynną z grupy pochodnych sulfonylomocznika. Z uwagi na możliwość rozwoju odporności niektórych gatunków chwastów, należy unikać corocznego stosowania na tym samym stanowisku środków zawierających substancje czynne z tej grupy chemicznej.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2017r. poz.50 z późn.zm.).

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:

1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,

4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Kupując środki ochrony roślin oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią i posiadasz w/w kwalifikacje.

 Komentarze (0)

17 Przedmioty

Specyficzne kody

Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.