search

DELMETROS 100SC 250ML

53,00 zł
Brutto
 • najwyższej klasy insektycyd w atrakcyjnej cenie
 • bardzo szybki efekt działania
 • działa kontaktowo i żołądkowo,
 • zwalcza szkodniki gryzące i ssące
 • do stosowania w zbożach, rzepaku,
 • kapuście głowiastej i ziemniaku
 • bezpieczny dla rośliny uprawnej
Ilość

INSEKTYCYD do stosowania w uprawach:

 • pszenicy ozimej,
 • jęczmienia jarego,
 • ziemniaka,
 • rzepaku ozimego
 • kapusty głowiastej

Zawiera DELTAMETRYNĘ

DZIAŁANIE

Insektycyd w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny przeznaczonym do rozcieńczania wodą przed zastosowaniem, o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie działa powierzchniowo.

ZWALCZA NASTĘPUJĄCE INSEKTY

 • Pszenica ozima, jęczmień jary skrzypionki (skrzypionka zbożowa)
 • Rzepak ozimy pchełka rzepakowa, śmietka kapuściana, słodyszek rzepakowy
 • Ziemniak larwy stonki ziemniaczanej
 • Kapusta głowiasta bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyca kapuściana, piętnówka kapustnica, śmietka kapuściana

ZASTOSOWANIE

Maksymalna / zalecana dawka 0,05 l/h

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

TERMIN STOSOWANIA

Pszenica ozima

Środek zastosować od początku wylęgania się larw, od końca fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej (BBCH 49) do końca fazy dojrzałości mlecznej (BBCH 79).

Jęczmień jary

Środek zastosować od początku wylęgania się larw, od końcowej fazy nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 45) do fazy pełnej dojrzałości mlecznej (BBCH 75).

Ziemniak

Środek zastosować po wystąpieniu szkodnika, od początku fazy rozwoju kwiatostanu (widoczne pierwsze pojedyncze pąki kwiatowe) do fazy otwarcia się połowy kwiatów pierwszego kwiatostanu (BBCH 51-65).

Rzepak ozimy

pchełka rzepakowa, śmietka kapuściana Środek zastosować jesienią, po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń od fazy dwóch liści do fazy pięciu rozwiniętych liści (BBCH 12-15).

słodyszek rzepakowy Środek zastosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na roślinach od fazy widocznych pojedynczych pąków kwiatowych (główny kwiatostan), nadal zamknięte do fazy widocznych pierwszych płatków, pąki kwiatowe nadal zamknięte (żółty pąk) (BBCH 55-59).

Kapusta głowiasta*

Środek zastosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, od fazy początku tworzenia się główki do fazy osiągnięcia przez główki typowej wielkości, kształtu i twardości (BBCH 41-49).

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2017r. poz.50 z późn.zm.).

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:

1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,

4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Kupując środki ochrony roślin oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią i posiadasz w/w kwalifikacje.

11 Przedmioty

Specyficzne kody

Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.